Studiuj w UK - www.studiujwuk.pl  

 

PIERWSZY PASZPORT DLA DZIECKA

 

* wniosek o wydanie dokumentu paszportowego 

 

* szkocki akt urodzenia dziecka (pełny odpis)- oryginał pozostaje w aktach konsulatu

 

* dwa zdjęcia paszportowe dziecka 

 

* w przypadku małżeństw: akt małżeństwa rodziców dziecka (oryginał i kserokopia)

 

* polskie paszporty rodziców lub dowody osobiste (oryginał i kserokopia)

 

* dokument potwierdzający adres zamieszkania rodzica na terenie Wielkiej Brytanii, np. umowa o pracę, dokument rejestracyjny z Home Office, rachunek za gaz, elektrycznośc, council tax, zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie lub zaświadczenie o podjęciu nauki na studiach wyższych

 

* wniosek o odstąpienie od konieczności osobistego odbioru paszportu

 

* koperta special delivery opłacona

 

* postal order na odpowiednią kwotę, wystawiony na Polish Consulate in Edinburgh

 

  

KOLEJNY (5 letni)  PASZPORT DLA DZIECKA (poniżej 5 roku życia)

 

 * wniosek o wydanie dokumentu paszportowego

 

* polski akt urodzenia dziecka (oryginał i kserokopia) lub wniosek o umiejscowienie aktu szkockiego w polskim USC

 

* numer PESEL lub wniosek o jego nadanie

 

* dwa zdjęcia paszportowe dziecka

 

* w przypadku małżeństw: akt małżeństwa rodziców dziecka (oryginał i kserokopia)

 

* polskie paszporty rodziców lub dowody osobiste (oryginał i kserokopia)

 

* poprzedni paszport dziecka (oryginał i kserokopia)

 

* dokument potwierdzający adres zamieszkania rodzica na terenie Wielkiej Brytanii, np. umowa o pracę, dokument rejestracyjny z Home Office, rachunek za gaz, elektrycznośc, council tax, zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie lub zaświadczenie o podjęciu nauki na studiach wyższych

 

* wniosek o odstąpienie od konieczności osobistego odbioru paszportu

 

* koperta special delivery opłacona

 

* postal order na odpowiednią kwotę, wystawiony na Polish Consulate in Edinburgh

 

 

PASZPORT BIOMETRYCZNY DLA DZIECKA (powyżej 5 roku życia)

  

* wniosek o wydanie dokumentu paszportowego

 

* poprzedni paszport dziecka (oryginał i kserokopia)

 

* polski akt urodzenia dziecka (oryginał i kserokopia)

 

* dwa zdjęcia paszportowe

 

* numer PESEL lub wniosek o jego nadanie

 

* polskie paszporty rodziców lub dowody osobiste (oryginał i kserokopia)

 

* w przypadku małżeństw: akt małżeństwa rodziców dziecka (oryginał i kserokopia)

 

* zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że małoletni do niej uczeszcza, stanowiące podstawę przyznania opłaty ulgowej

 

* dokument potwierdzający adres zamieszkania rodzica na terenie Wielkiej Brytanii, np. umowa o pracę, dokument rejestracyjny z Home Office, rachunek za gaz, elektrycznośc, council tax, zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie lub zaświadczenie o podjęciu nauki na studiach wyższych

 

* wniosek o odstąpienie od konieczności osobistego odbioru paszportu

 

* koperta special delivery opłacona

 

* postal order na odpowiednią kwotę, wystawiony na Polish Consulate in Edinburgh

  

Paszporty biometryczne dla dzieci, które ukończyły 5 lat, ale nie ukończyły 13 lat, wydawane są na okres pięciu lat

 

Paszporty biometryczne dla dzieci, które ukończyły 13 lat wydawane są na okres dziesięciu lat

 

PASZPORT BIOMETRYCZNY DLA OSOBY DOROSŁEJ

 

* wniosek o wydanie dokumentu paszportowego

 

* dwa zdjęcia paszportowe

 

* poprzedni paszport (oryginał i kserokopia)

 

* dokument potwierdzający charakter pobytu na terenie Wielkiej Brytanii, np. umowa o pracę, dokument rejestracyjny z Home Office, National Insurance Number, zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie lub zaświadczenie o podjęciu nauki na studiach wyższych

 

* akt małżeństwa - w przypadku ubiegania się o wydanie paszportu przez osobę, która w wyniku zawarcia związku małżeńskiego zmieniła nazwisko  (oryginał i kserokopia)

 

* Osoba ubiegająca się o paszport musi posiadać numer ewidencyjny PESEL

 

* wniosek o odstąpienie od konieczności osobistego odbioru paszportu

 

* koperta special delivery opłacona

 

* postal order na odpowiednią kwotę, wystawiony na Polish Consulate in Edinburgh

  

 Okres oczekiwania na paszport biometryczny wynosi do trzech miesięcy

 

PASZPORT TYMCZASOWY DLA OSOBY DOROSŁEJ

 

 

PASZPORT TEN MOŻE BYĆ WYDANY W SYTUACJI ZAJŚCIA ZDARZENIA LOSOWEGO

 

ZA ZDARZENIA LOSOWE UZNAJE SIĘ M.IN.: ŚMIERĆ LUB CHOROBA BLISKIEJ OSOBY, KRADZIEŻ DOKUMENTÓW W SYTUACJI POSIADANIA WCZEŚNIEJSZEJ REZERWACJI BILETÓW. SKŁADAJĄC WNIOSEK PASZPORTOWY NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POTWIERDZENIE DANEGO ZDARZENIA (AKT ZGONU, ZAŚWIADCZENIE ZE SZPITALA, ZGŁOSZENIE Z POLICJI O KRADZIEŻY DOKUMENTÓW ORAZ REZERWACJE BILETÓW)

Wydanie paszportu tymczasowego na powrót do Polski przebiega w trybie natychmiastowym.

* wniosek o wydanie dokumentu paszportowego

* dwa zdjęcia paszportowe

* oświadczenie o okolicznościach, dacie i miejscu utraty paszportu

 

* dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie lub oświadczenie świadka

 

* wniosek o odstąpienie od konieczności osobistego odbioru paszportu

 

* koperta special delivery opłacona

 

* postal order na odpowiednią kwotę, wystawiony na Polish Consulate in Edinburgh