Studiuj w UK - www.studiujwuk.pl  

 

W dniu 8 maja 2009 odbyło się zebranie Zarządu Polish Association Aberdeen. Celem zebrania było ustalenie wstępnego programu imprez na najbliższy rok, podział obowiązków pomiędzy członkami oraz opracowanie nowego formularza zgłoszeniowego. Sprawozdanie z zebrania będzie dostępne już wkrótce dla zarejestrowanych członków PAA w dziale  'Dokumenty'.